جزوه های درسی
در حال خواندن
جزوه کنترل اتوماتیک دانشگاه امیر کبیر
0

جزوه کنترل اتوماتیک دانشگاه امیر کبیر

توسط میلاد سکاکی۲۸ مهر, ۱۳۹۵

دانلودجزوه کنترل اتوماتیک  در ادامه مطلبسر فصل ها

۱- مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل
تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی وغیر خطی ،پیوسته وغیر پیوسته،دارای پارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان )
معرفی سیستمهای کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته ، طراحی یک سیستم کنترلی )
انواع و اجزای سیستمهای کنترلری ( الکتریکی ، مکانیکی ، سیالالاتی، حرارتی )
۲- تبدیل لا پلاس
۳- نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی
۴- رفتار سیستمهای دینامیکی
پاسخ زمانی حالت گذرا
پاسخ زمانی حالت پ ایدار (ماندگار )
بررسی آثار کنترل کننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار
۵- پایداری سیستمهای خطی
روش Routh-Hurwitz

۶- کنترل فیدبک
ساختمان یک سیستم کنترل فیدبک دار

کنترلرهای خطی
روش مکان هندسی ریشه هاRoot locus method
قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها .
۷- تحلیل سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها
طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها
تحلیل عکس العمل فرکانسی
ترسیم عکس العمل فرکانسی
ترسیم دیاگرامهایBode & Nyquist
معیار پایداریNyquist
طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش عکس العمل فرکانسی

کنترل اتوماتیک
احمد باقری
امیر کبیر

حجم:۵MB

 

واکنش شما چیست؟
I like it
100%
interested
0%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
میلاد سکاکی
دانشجوی مهندسی مکانیک

پاسخ بدهید