کتاب
در حال خواندن
کتاب مواد کربنی جدید برای سیستم های ذخیره انرژی الکترو شیمیایی مانند باطری ها،ابر خازن ها و سلول های سوختی(New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Supercapacitors and Fuel Cells Storage Systems: Batteries)
2

کتاب مواد کربنی جدید برای سیستم های ذخیره انرژی الکترو شیمیایی مانند باطری ها،ابر خازن ها و سلول های سوختی(New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Supercapacitors and Fuel Cells Storage Systems: Batteries)

توسط میلاد سکاکی۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

سیاری از مواد کربنی فعال که به صورت تجاری موجود می باشند، توانسته اند به مقادیر سطح ویژه ی تئوری برای لایه های گرافیتی منفرد،‌ برسند.تنها امکان برای افزایش ظرفیت در هنگام استفاده از این مواد، بهبود قابلیت دسترسی به تخلخل های میکرونی در این مواد است. به هر حال، مواد کربنی با مساحت سطح بالا، دارای مکان های فعال یا گروه های سطحی زیادی هستند که به طور قابل توجهی سیکل عمر ابر خازن ها را کاهش می دهد. علت این موضوع، واکنش های جانبی اتفاق افتاده در این مکان هاست. بنابراین، به جای توسعه ی موادی با مساحت سطح بالا، یک راه جایگزین، ایجاد خواص کاذب با استفاده از دوپ کردن کربن بوسیله ی عناصر خارجی، می باشد. حضور مواد هترواتمی مختلف( مانند اکسیژن، نیتروژن) به عنوان عناصر خارجی در کربن می تواند ویژگی های الکتریکی این ماده را اصلاح کند به نحوی که این مسئله می تواند بر روی کارایی الکتروشیمیایی آن نیز اثر داشته باشد. اتم های خارجی ویژگی های دهندگی و پذیرندگی لایه های گرافیتی دوتایی را تغییر می دهند و در نتنیجه، این انتظار وجود دارد که بر روی ایجاد بار در لایه ی الکتریکی دوتایی اثرگذار خواهد بود. این مسئله موجب پدید آمدن واکنش هایی کاذبی می شود که نتیجه ی آن ایجاد ظرفیت کاذب می باشد. عمده ترین ماده ی دپ شونده ای که در مقالات مورد استفاد قرار گرفته است، نیتروژن است. بخشی از نیتروژن دوپ شده، می تواند با کربن جایگزین شود( نیتروژن شبکه ای )و بخشی دیگر می تواند به صورت شیمیایی به اتم های کربن موجود در لبه ها، متصل گردد(نیتروژن شیمیایی).

نام کتاب :کتاب مواد کربنی جدید برای سیستم های ذخیره انرژی الکترو شیمیایی مانند باطری ها،ابر خازن ها و سلول های سوختی(New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Supercapacitors and Fuel Cells Storage Systems: Batteries)

نویسنده :Igor V. Barsukov

ویرایش:۱

زبان انگلیسی

حجم:۱۲مگابایت

نوع فایل:rar

رمز فایل:www.mechassis.com

واکنش شما چیست؟
I like it
0%
interested
0%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
میلاد سکاکی
دانشجوی مهندسی مکانیک

پاسخ بدهید