مقالات
در حال خواندن
سیمان (cement)
0

سیمان (cement)

توسط حامد سکاکی۱۸ اسفند, ۱۳۹۵

سیمان،یک واژه یونانی بوده واولین باردرجزیره پرتلند انگلستان کشف شده است،بدلیل اینکه پس ازریختن ماده خاکستری ازصخره های جزیره پرتلندبه نام سیمان پرتلند معروف گردیده است.سیمان‌ها مواد چسبنده‌اى هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند. این تعریف از سیمان داراى آن چنان جامعیتى است که مى تواند شامل انواع چسب‌ها از جمله چسب‌هاى مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ یا سنگ و فلزات به یکدیگر بکار مى روند نیز بشود.

تاریخچه سیمان

پیش ازبه وجودآمدن سیمان ازملاتی به نام ساروج استفاده می شدکه طرزتهیه ساروج تقریباشبیه سیمان امروزی بوده است.فردی به نام«جان اسمیتون»jan smitonدرسال۱۷۵۶میلادی برای اولین باربه خواص شیمیایی آهکcaoدرساحل جنوب غربی انگلستان پی برد.به دنبال آن،یک معمارانگلیسی به نام«ژوزف آسپرین»Gozef Asperinدرسال۱۸۲۴میلادی،سیمان پرتلندرادرشهرلیدربه ثبت رساند.

تعریف سیمان

سیمان ماده ای است که دراثر تماس باآب،بصورت چسبی بسیارقوی،دانه های موجود درملات ویابتن(شن وماسه)رابه هم چسبانده وآنهارابه صورت یکپارچه درمی آورد.

تولیدسیمان

مصالح خامی که درتولیدسیمان بکارمی رودعبارت از«سنگ آهک،سنگ سیمان،پوسته آهکی حیوانات دریایی،رس،شیست«schist»سنگ متورق،ماسه،سیلیس،سنگ آهک هست که هرکدام به نسبت معینی بایکدیگرمخلوط می شونندوسیمان پرتلند تولیدمی شود.

روش‌های ساخت سیمان
اصولاً چهار روش براى تولید سیمان وجود دارد:

  1. روش تر
  2. روش نیمه‌تر
  3. روش نیمه خشک
  4. روش خشک

روش تر و نیمه‌تر
در روش تر و نیمه تر خاک رس مصرفى در دستگاه دوغاب ساز (Wash mill) ، تبدیل به دوغاب مى‌گردد. سپس دوغاب خاک رس به همراه سنگ آهک در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم گشته و تبدیل به دوغاب با غلظت بیشترى مى‌شود. پس از تنظیمات لازم توسط آزمایشگاه، بعنوان خوراک کوره مورد مصرف قرار مى‌گیرد. در روش نیمه تر، مواد خروجى از آسیاب مواد به صورت دوغاب است و قبل از ورود به کوره بوسیله فیلتر پرس، آب آن گرفته مى‌شود و بصورت کیک یا آماج (حبه) به کوره تغذیه مى‌گردد.

روش نیمه خشک
در روش نیمه خشک مواد اولیه بصورت خشک با یکدیگر مخلوط گشته و به آسیاب مواد خام تغذیه مى‌گردند. مواد خروجى از آسیاب مواد به صورت پودر است. قبل از تغذیه این پودر به کوره مقدارى آب روى آن پاشیده مى شود و آن‌را به صورت آماج یا حبه در آورده و به کوره تغذیه مى نمایند.

 روش خشک
در روش خشک مواد اولیه خشک وارد آسیاب مى‌شوند، پودر خروجى از آسیاب مواد، پس از تنظیم، به عنوان خوراک کوره مصرف مى‌گردد.

روش‌هاى مختلفى براى تولید سیمان‌هاى مختلف وجود دارد که عمدتا بستگى به تکنولوژى مورد استفاده و جنس سیمان دارد، تکنولوژى مورد استفاده براى تولید سیمان به مرور دستخوش تحول و پیشرفت بوده است. هم اکنون صنعت سیمان با برخوردارى از آخرین تکنیک‌هاى اعجاب انگیز، با استفاده از روش خشک و به کمک سیستم‌هاى اتوماتیک، شاهد پیشرفت‌هاى شگرف در طول تاریخ ۱۶۰ ساله تولید صنعتى خود مى‌باشد. روش تولید برخى سیمان‌ها نظیر سیمان آلومینایى کاملا متفاوت با روش تولید سیمان پرتلند مى باشد.

مواد خام مورد مصرف در تولید سیمان در هنگام پخت با هم واکنش نشان داده و ترکیبات دیگری را بوجود می‌آورند. معمولا چهار ترکیب عمده به‌عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سیمان در نظر گرفته می‌شوند که عبارتند از:

  • سه کلسیم سیلیکات (۳O۲=C۳S)
  • دو کلسیم سیلیکات ( ۲CaOSiO۲=C۲S)
  • سه کلسیم آلومینات (۳CaOAl۲O۳=C۳A)
  • چهار کلسیم آلومینو فریت (۴CaOAl۲O۳Fe۲O۳)

روش خشک کردن

بعدازتولیدسیمان به مرحله خشک کردن سیمان می رسیم که دراین روش باآسیانمودن ومخلوط کردن به صورت خشک صورت می گیرد.

توجه:لازم به ذکرهست دمای خشک کردن سیمان۱۴۰۰تا۱۶۵۰درجه سانتی گرادمیباشد.

بعدازاتمام این مراحل به مرحله آزمایش سیمان می رسیم که دراین درمرحله ازصحت مقاومت سیمان مطمعن خواهیم شد.

 مرحله آزمایش سلامت سیمان

آزمایش سلامت سیمان

روی یک تکه شیشه تمیز،قطعه ای ازسیمان رابه شکل مخروط ناقص به قطر۱۲mmوبه بلندی۷/۵cmدرست کرده وبه مدت یک روزکامل،آن رادرمعرضهوای مرطوب قرارمیدهیم وبه تدریج حرارت رازیادترمی کنیم و۵ساعت به همین حالت نگه می داریم.اگرسیمان سالم باشد،بایستی قطعه های سیمان به شیشه چسبیده باشدوکوچک ترین انبساط وترک واثرتجزیه درآن مشاهده نشود.

بعدازتائیدسلامت سیمان،سیمان هادربسته بندی های مختلف«فله ای یاپاکتی»بسته بندی میشود.وراه ی انبارکردن میشود.

مرحله آخرانبارکردن

اثرهرنوع رطوبت(مانند باد،باران،برف،مه وماندن روی زمین)به حالت سیمانزیان آورمی باشدوبدین علت انبارهای سیمان بایستی ازنفوذهرنوع رطوبتمحفوظ باشد.

دانه های سیمان دراثرنیروی فشاری زیاد،بهم می چسبند،برای جلوگیری ازاین مورد،انبارسیمان نبایدبیش از۱۲کیسه راروی هم قراردادوجهت انبارنمودن سیمانزیرنایلون،درمحوطه کارگاه،محلی بلندترازکف کارگاه جهت استفاده سیمان برای کارهای بتونی وبتونریزیها مطابق شکل انجام می گیرد.

برای این منظورروی آجرهایی که کف انبارچیده شده راتخته بافضای خالی ازسطح زمین قرارمی دهیم وسیمان هاروی تخته هاباردیف فاصله داراز دیوارقرارداده می شوند.بطوریکه فاصله بینبدنه کیسه های سیمان انبارشده ودیوار،۲۰سانتی مترباشدتا ازدیواررطوبت به کیسه هاسرایت نکندوجریان هوادراطرافکیسه هابرقرارشود.

واکنش شما چیست؟
I like it
89%
interested
11%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
حامد سکاکی
حامد سکاکی دانشجوی معماری

پاسخ بدهید