مقالات
در حال خواندن
نام گذاری صفحات بلوری به روش میلر + آزمون آنلاین
0

نام گذاری صفحات بلوری به روش میلر + آزمون آنلاین

توسط محسن نادری۲۲ فروردین, ۱۳۹۶

بلور شکلی از ماده جامد است که در آن مولکولها ٬ اتمها و یونها با آرایشی منظم در کنار یکدیگر قرار دارد . تکرار این آرایش منظم در سه جهت فضایی سبب بزرگتر شدن بلور می شود . نظم بیرونی بلورها ٬ بر اثر نظم درونی آنهاست. بدلیل همین نظم ٬ سطحهای خارجی بلورها صاف و هموار هستند . این سطحهای صاف با یکدیگر زاویه هایی می سازند که اندازه های آنها در بلورهای یک ماده همواره ثابت است . یکی از راههای تشخیص بلورها ٬ از یکدیگر اندازه گیری زاویه بین سطحهای آنهاست . بلورها به شکلهای مکعب ٬ منشور ٬ هرم و چند وجهی های مختلف هستند و معمولا” سطحها و زاویه های هر شکلی از آنها مشابه و قرینه یکدیگرند.

یکی از ویژگی های مواد بلوری ، ناهمسانگرد بودن خواص آنهاست. بطور مثال استحکام بلور مقابل نیروهای وارد شده در جهات گوناگون یکسان نیست و در برخی جهات زودتر میشکند.

در علم بلور شناسی تعیین جهات و صفحات بلوری به  ۳ روش انجام میگیرد.

۱- روش وایس

۲- روش میلر

۳- روش کسینوس ها

که روش میلر متداول ترین روش است.

شاخص‌های میلر در سال ۱۸۳۹ توسط معدن شناس بریتانیایی ویلیام هالورز میلر معرفی شدند که این روش نیز در طول تاریخ به عنوان سیستم millerion شناخته می‌شود.

مراحل نام گذاری صفحات بلوری به روش میلر:

  1. انتخاب دستگاه مختصات دلخواه و قرار دادن مبدا مختصات بر یکی از گوشه های سلول واحد
  2. صفحه را به قدری امتداد میدهیم تا محورهای بلور شناسی (محورهایی که تعیین کرده ایم {این محورها از مبدا خواهند گذشت}) را قطع کند
  3. فاصله مبدا را از محل برخورد صفحه با محورهای مختصات میسنجیم .

  4.  عدد های بدست آمده را معکوس میکنیم

  5. درصورتیکه این اعداد صحیح نبودند ، آنها را به یک عدد (ک.م.م) مخرج ضرب میکنیم. تا به صورت یک عدد صحیح دربیایند.

  6. اگر این اعداد معکوس شده بطور مثال c , b , a بدست آید آنگاه برای نمایش نمایه (اندیس) میلر این اعداد را بدون فاصله پشت سر هم در یک پرانتز مینویسیم . (abc)

چند نکته :

مبدا را بگونه ای باید انتخاب کنیم که صفحه مورد نظر از آن نگذرد.

در صورتیکه عدد نهایی (معکوس شده) منفی باشد ، در نمایه میلر یک خط بالای عدد مورد نظر قرار میدهیم.

در تصاویر زیر نمونه هایی از نحوه نام گذاری صفحات به روش میلر را خواهید دید.

برای اینکه بتوانید در این زمینه مهارت بیشتری کسب کنید میتوانید بصورت آنلاین خودتان را محک بزنید

آزمون آنلاین نام گذاری صفحات بلوری به روش میلر (کلیک کنید)

بخشی از این مطلب از کتاب دانش مواد ، نوشته دکتر مهدی شاهدی اصل گرفته شده است.

 

 

واکنش شما چیست؟
I like it
88%
interested
12%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
محسن نادری
دانشجوی مهندسی مکانیک - برنامه نویس و کارشناس امنیت شبکه

پاسخ بدهید