در حال خواندن
مواد تغییر فاز دهندهPhase Change Material)PCM) قسمت اول
2

مواد تغییر فاز دهندهPhase Change Material)PCM) قسمت اول

توسط mostafa bohluli۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

استفاده از گرمای نهان در فرآیند تغییر فاز یکی از مهمترین تکنیک ها در ذخیره سازی انرژی و یا کنترل فرآیندهای حرارتی است. دو ویژگیِ چگال بالای انرژی حرارتی تبادل شده و انجام این فرآیند در دمای ثابت موجب جلب توجه محققین به استفاده از چنین تکنیک هایی در چند دهه اخیر شده است. با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف انرژی و رو به اتمام نهادن منابع زیر زمینی آن، مثل نفت و ذغال سنگ، مسئله ذخیره سازی انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استفاده از مواد تغییر فاز دهنده با گرمای نهان بالا یکی از شیوه های مناسب برای ذخیره سازی انرژی حرارتی بخصوص انرژی خورشیدی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. اما اکثر مواد تغییر فاز دهنده رایج در صنعت مثل آب و پارافین از ضریب هدایت حرارتی کمی برخوردارند. این امر موجب کاهش نرخ انتقال حرارت و در نتیجه نرخ ذخیره سازی پایین انرژی می شود. هدف از این تحقیق بررسی عددی اثر افزودن نانو ذرات با ضریب هدایت حرارتی بالا به مواد تغییر فاز دهنده رایج و مطالعه پارامترهای موثر در فرآیند تغییر فاز چنین مخلوط هایی می باشد در این تحقیق از مواد تغییر فاز دهنده ای چون آب و پارافین و نانو ذراتی چون مس استفاده شده است. مسائل مورد مطالعه در این پژوهش شامل بررسی فرآیند ذوبِ چنین مخلوط هایی در محفظه های مربعی و استوانه ای همچنین انجماد ایشان در محفظه های استوانه ای می باشد. جریان آرام ودر محدوده فرض بوزینسک در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد استفاده از در صد حجمی کوچکی از نانو ذرات در مخلوط موجب افزایش چشمگیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد استفاده از در صد حجمی کوچکی از نانو ذرات در مخلوط موجب افزایش چشمگیری ذخیره سازی استفاده می کنند، شود. همچنین استفاده از ذرات با ضریب هدایت بیشتر بر کارایی این روش می افزاید.

مقدمه

Phase Change Material)PCM)به مواد تغییر فاز دهنده گفته میشود. این مواد ترکیبات آلی یا معدنی هستند که قابلیت جذب وذخیره ی  پنهان مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند.ذخیره ی انرژی گرمایی در این مواد، در طی فرایند  تغییر فاز(تغییرحالت از جامد به مایع یا بالعکس)اتنفاق میافتد.این مواد به هنگام تغییر فاز از مایع به جامد یا جامد به مایع،این گرما را از محیط جذب نموده  یا به محیط پس میدهند. ماده ی تغییر فاز دهنده قابلیت ان را دارد که این انرژی نهفته گرمایی را بدون هیچ گونه تغییری حتی پس از هزاران چرخه تغییر فاز،درون خود حفظ نمایند.

این مواد در صورت استفاده در ساختمان از طریق چرخه هایی متوالی ذوب و انجماد در تغییرات شدید دمای هوا(مثلا بین شب و روز)، مقادیر زیادی گرما را با محیط تبادل نموده و از این طریق دمای هوای متعادل تری را برای فضای داخل ساختمان تامین می نمایند.در مطالعات متعددی که در زمینه کاربرد این گونه مواددر ساختمان ها صورت گرفته،نتایج بسیار مطلوبی در ارتباط با کاهش انرژی مصرفی برای سرمایش و گرمایش و همچنین سهولت در تامین شرایط اسایش و راحتی ساکنان بدست آمده است.

طبق نتایج حاصل از بکارگیری این مواد درساختمان،نوسانات دمای هوای داخل به میزان قابل توجهی کاهش میابد وحفظ دمایی محیط مناسب با دمای مطلوب بدن انسان می گردد .از طریق این سیستم می توان انرژی گرمایش وسرمایش را تا ۱۹درصد کاهش داد.سرمایش ،گرمایش و روشنایی ساخنمانها بخش عمده ای ازمصرف انرژی جهان را به خود اختصاص می دهند.استفاده از گرمای نهان و ذخیره ی انرژی در مصالح یکی از راه کارهای سرمایش ایستاست که از قابلیت جذب و ذخیره بالایی انرژی در مواد تغییر فاز دهنده استفاده میکند .

روند کلی در کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در ساختمان ها ،جذب و ذخیره انرژی تابشی خورشید در طی فرایند ذوب مواد در طول روز و حالت جامد است مزیت این مواد نسبت به مصالح با ظرفیت حرارتی بالا ان است که جذب وازاد شدن دما توسط مواد تغییر فاز دهنده در دمایی تقریبا ثابت صورت می گیرد.علاوه بر این گرمای ذخیره شده در این حالت حدود ۵الی۱۴برابر گرمای محسوس ذخیره شده توسط مصالح متداول نظیر اب وسنگ می باشد. به این ترتیب از این مواد می توان در صنعت ساختمان با هدف کاهش میزان مصرف انرژی استفاده کرد .  شایان ذکر است که استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در صنعت ساختمان یک علم نو ظهور بوده وبرایی رسیدن به نتایج مطلوب از این فناوری،تحقیقات و تجربه های بیشتری مورد نیاز است.

فرایند تغییر فاز در این گونه مواد معمولا همراه با تبادل حجم بالایی از انرژی است که بدان گرمای نهان تغییر فازاطلاق می شود تبادل این حجم بالای گرما به صورت همساز با طبیعت وبه طور خودکار و هوشمندانه ،مطابق با تغییرات دمای محیط صورت می پذیرد.با توجه به ویژگی های عنوان شده این مواد به یکی از ظرفیت های خاص ذخیره انرژی در مصارف گوناگون تبدیل شده اند.این مواد در سطح بسیار وسیعی در صنایع گوناگون شامل مخابرات،حمل ونقل ،خودروها،پزشکی،نساجی،ماهواره ها،گل خانه هاودیگر موارد به کارمی روند .

صورت گسترده اولین گزارش ها مبنی برکاربرد این مواد درساختمان از۱۹۴۰به صورت نو ظهور مطرح شد .سپس استفاده از مواد در ساختمان از دهه۱۹۸۰به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته وامروزه استفاده از انها در صنعت ساختمان ازجایگاه ویژه برخوردار شده است.این مواد را می توان در ساختمان ودر اجزایی مجزابرای کاربردهای گرمایش وسرمایش به کار برد اتخته گچ،سیستم های گرمایش سقف و تخته های سقفی ویا دیوار ترومب ،طبق نتایج حاصل از یک مطالعه ،استفاده از مواد تغییر فاز دهنده منجر به افزایش دمای اتاق وذخیره سازی حدود۱۹درصدانرژی می گردد.

همچنین به کارگیری این ماده به سبب کاهش اندازه نوسانات دمای هوای داخل وباقی ماندن دمای هوای اتاق برای مدت زمان طولانی تر نزدیک به دمای مطلوب اتاق،باعث بهبود شرایط اسایش حرارتی نیز می شود.

امروزه باتوجه به افزایش نیاز به انرژی و محدودیت سوخت ای فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و الاینده محیط زیست، نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر احساس می شود. یکی از انرژی هایی که کازبرد ان رو به افزایش است انرژی حرارتی است. برای ذخیره سازی انرژی حرارتی می توان از روش های مختلفی مثل مواد تغییر فاز دهنده استفاده نمود که در حین تغییر فاز، انرژی حرارتی را ذخیره نموده ودر موارد لزوم ازاد می کنند. برای افزایش کارایی pcmها انواع نانو مواد در مطالعات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند که اثراتی مانند؛ افزایش ظرفیت گرمایی، افزایش ضریب انتقال حرارت، پایداری حرارتی و شیمیایی دارند. برای تجاری نمودن مواد مورد بررسی باید استفاده از دستگاه های که بر پایه انها کار می کنند، علاوه بر توجیه فنی دارای توجیه اقتصادی نیز باشد که یکی از مهم ترین چالش های مورد بحث است.

در مورد مشکلات زیست محیطی می توان گفت:مهم ترین اثار گرمایش زمین عبارتند از اب شدن صخره های یخی، تغییر چرخه اب در کره زمین و طوفان های شدید که زندگی تمام موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و انسان هارا در مخاطره قرار داده است. برای جلوگیری از مشکلات مذکور تصمیم بر کاهش میزان گاز های گلخانه ای گرفته شده است. همان طور که پیشتر ذکر شد منابع سوخت های فسیلی رو به اتمام هستند و انسان ناگزیر از یافتن منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، آب، باد وحتی انرژی حرارتی زمین است. بطور کلی باید به نحوی انرژی های نامبرده را مهار، ذخیره و مورد استفاده قرار داد که در این بین ذخیره سازی انرژی حرارتی اهمیت ویژه ای دارد وبا پیشرفت فناوری، به مرور استفاده از مواد پیشرفته تر با قابلیت بالای جذب وذخیره سازی انرژی حرارتی مانند نانو مواد مورد انتظار است.

تاریخچه

استفاده انسان از سیستم های جمع کننده خورشیدی به سال ۱۷۷۶ بر میگردد که یک دانشمند سوئیسی به نام هوراس دی ساسر  یک کلکتور اولیه و ابتدایی را که جعبه گرم نامیده میشد، ساخت ستاره شناس معروف سرجان هرشل از جعبه گرم برای پخت غذا در طول سفرش به آفریقا در سال ۱۸۳۰ میلادی استفاده کرد و استفاده از انرژی خورشید برای پخت و پز و گرمایش آب در بعضی از نقاط افریقا مرسوم شد.

آمریکایی های اولیه در اواخر ۱۸۰۰ میلادی از دیگ ها و تابه های سیاه رنگ برای گرم کردن آب استفاده میکردند بخصوص زمانیکه در طول روز سفر میکردند. بنابراین استفاده از انرژی خورشید برای گرمایش آب مورد پسند عامه قرار گرفت. این تفکر استفاده از انرژی خورشید در نواحی از آمریکا که مجبور به واردات سوخت به منظور گرمایش آب بودند مورد استفاده وسیعتر قرار گرفت. برای مثال در سال ۱۸۹۷ حدود ۳۰ % از خانه ها در پاسادنا کالیفرنیا از خورشید بعنوان گرم کننده آب بهره جستند.

حدود دویست سال قبل نیز در فرانسه از پرتوهای خورشید برای جوش آوردن آب یک دیگ بخاربرای راه اندازی یک دستگاه چاپ روزنامه استفاده می کردند. استفاده از انرژی خورشید یک قرن بعد یعنی در قرن بیستم به خصوص از سال ۱۹۷۰ میلادی بخاطر بحران انرژی و نفت عمومیت بیشتری پیدا کرد. اما هنگامی که بحران نفت و انرژی در آن سالها از بین رفت استفاده از انرژی خورشیدی و تحقیقات مربوط به آن تا حدودی متوقف شد.

از سال ۱۹۹۰ میلادی بکارگیری از انرژی خورشیدی دوباره محبوبیت پیدا کرد که این محبوبیت را میتوان به آگاهی مردم از افزایش جمعیت و خطرات زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی و انرژی هسته ای مربوط دانست. تحقیقات بسیاری در ارتباط با این موضوع، پس از بحران انرژی انجام شده است.

کلکتورهای خورشیدی

مهمترین بخش هر سیستم خورشیدی، کلکتور است که کار اصلی آن جذب تابش خورشیدی و تبدیل آن به گرما و انتقال آن به سیال عامل جاری داخل کانالها یا لوله ها میباشد. در سیستمهای آبگرمکن خورشیدی معمولا از کلکتورهای صفحه تخت استفاده میشود. این نوع کلکتور ساده ترین و متداول ترین وسیله برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به گرمای مفید است. یک کلکتور خورشیدی را میتوان بعنوان یک نمونه ویژه از مبدل گرمایی در نظر گرفت. البته کلکتورهای خورشیدی در مقایسه با سیستمهای مبدل گرمایی دارای تفاوتهایی میباشند. در مبدلهای گرمایی، گرما معمولا از طریق جابجایی یا هدایت به سیال دیگر منتقل میشود و انتقال گرما از طریق تابش در آنها بسیار ناچیز است در حالیکه در یک کلکتور خورشیدی، انتقال حرارت از طریق تابش نقش اساسی دارد.

کلکتور خورشیدی صفحه تخت

کلکتور خورشیدی صفحه تخت

میزان تابش انرژی خورشیدی بدون متمرکز کردن آن در بهترین شرایط عملی حدود ۱۰۰۰وات بر متر مربع می باشد و با شرایط جوی تغییر میکند. با طراحی صحیح کلکتورهای تخت معمولی میتوان دمای سیال خروجی از آنها را بنا بر نیاز به حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط رساند. متداولترین کاربرد کلکتورهای تخت، گرم کردن آب مصرفی و فضای منازل، استفاده از آنها در تهویه مطبوع و کاربرد کلکتورهای تخت، گرم کردن آب مصرفی و فضای منازل، استفاده از آنها در تهویه مطبوع وبلاخره تهیه آب گرم یاهوای گرم مورد نیازدر فرایند های صنعتی می باشد. کلکتورهای تخت را معمولا به صورت ثابت نصب میکنند و به همین دلیل مشکلات مربوط به سیستمهای دنبال کننده خورشید که در کلکتورهای متمرکز بکار میروند را ندارند. درشکل زیریک کلکتور صفحه تخت بااجزای مختلف آن نشان داده شده است.

تعریف مصالح تغییر فاز دهنده

جدولی برای روش های مختلف سرمایش ایستا

جدولی برای روش های مختلف سرمایش ایستا

انرژی حرارتی به دوصورت انرژی گرمای محسوس و نهان در مواد قابل ذخیره است .در ذخیره ی انرژی حرارتی به صورت محسوس دمای جسم جامد یا مایع افزایش میابد .میزان انرژی محسوس ذخیره شده در جسم تابعی از دما،ظرفیت گرمایی ویژه و مقدار جسم می باشد.ذخیره ای انرژی گرمایی به صورت نهان به هنگام تغییر فاز جسم از حالت جامد به مایع یا مایع به گاز ویا جامد به جامد صورت می گیرد .مواد تغییر فاز دهنده انرژی را به صورت گرمای نهان ذوب در خود ذخیره میکنند.ذخیره سازی گرما از طریق سه نوع تغییرفاز می تواند صورت گیرد.در حالت اول تغییر فاز ازجامد به جامد بوده و به دلیل انتقال گرمای بسیار اهسته چندان مناسب نیست.در حالت دوم تغییر فاز از مایع به گاز بوده و به دلیل نیاز به گرما وحرارت بالا وهمچنین ایجاد حجم فشار بالای گاز عملی نمی باشد.اما در حالت تغییر فاز از جامد به مایع شرایط مناسب تر بوده وسبب کاربرد مصالح تغییر فاز دهنده ای شده است که در دمای ثابت با جذب گرما از فاز جامد به مایع تبدیل می شوند. این مواد انرژی را تقریبا در همان دمایی که جذب می کنند،ازاد نیز می کنند.چنین مواد تغییر فاز دهنده ی در دمای اتاق جامد بوده وبا توجه به ظرفیت حرارتی بال(تا ۱۰برابرآب)جهت ذخیره انرژی مناسب هستند.علاوه بر این دارای پاید اری شیمیایی ،قابلیت بازیافت وطول عمر زیاد نیز میباشند.

ویژگی های مواد ذخیره ساز گرمای نهان

مواد ذخیره ساز گرمای نهان مناسب باید دارای چند ویژگی مختلف باشند. یکی از آنها ویژگی های گرمایی است که شامل دمای تغییر فاز مناسب، گرمای نهان بالا و انتقال حرارت خوب است. در انتخاب یک ماده تغییر فاز دهنده برای کاربرد خاص، دمای عملکردی گرمایشی یا سرمایشی بایستی با دمای تغییر فاز ماده تغییر فاز دهنده تناسب داشته باشد.

به منظور کوچک سازی اندازه فیزیکی، گرمای نهان بایستی تا حد امکان بالا باشد، که در این حالت مقدار کمتری از مواد میزان بیشتری از انرژی را ذخیره می سازد. هدایت گرمایی بالا به ذخیره سازی و رهاسازی انرژی کمک خواهد کرد زیرا موجب می شود اختلاف دمای مورد نیاز برای شارژ گرمایی ماده ذخیره ساز کوچک باشد. علاوه بر ویژگی های گرمایی، یک ماده تغییر فاز دهنده باید ویژگی هایی فیزیکی مانند تعادل فازی مطلوب، چگالی بالا، تغییر حجم کم و فشار بخار کم نیز باشند.

پایداری فاز در طول ذوب و انجماد به ذخیره سازی گرما کمک می کند و چگالی بالا این امکان را فراهم می آورد که اندازه محفظه ذخیره سازی کوچک تر باشد. تغییرات حجمی کوچک حین تبدیل فاز و فشار بخار کم در دماهای عملکردی مشکلات نگهداری را کاهش می دهد. همچنین ویژگی های سینتیکی شامل عدم فوق تبرید و نرخ تبلور کافی نیز بایستی برای استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در نظر گرفته شوند. فوق تبرید بخشی دردسر ساز در توسعه مواد تغییر فاز دهنده است، به ویژه برای نمک های هیدراته شده. اگر فوق تبرید بیش از چند درجه باشد، برای استخراج گرمای مناسب مزاحمت ایجاد می کند و ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس فوق تبرید، می تواند به طور کامل مانع آن شود. از طرفی ویژگی های شیمیایی این مواد شامل پایداری شیمیایی دراز مدت، عدم تجزیه شیمیایی موجب تضمین عمر سیستم می شود، سازگاری با مواد ساخت(عدم خورندگی نسبت به مواد اطراف)، غیر سمی بودن و غیر قابل اشتعال بودن است. همچنین فراوانی، در دسترس بودن و هزینه مناسب نیز بایستی به عنوان ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته شوند.

چگونگی عملکرد مواد تغییر فاز دهنده

مواد در طبیعت در سه فاز مایع ،جامد وگازوجود دارند.درصورتی که ماده ای ازیک فازبه فاز دیگر تغییرحالت دهد،مقداری گرما را که گرمای نهان نامیده می شود،جذب یا ازاد می نماید.به عنوان مثال،یک ماده جامد پس از گرم شدن ورسیده به نقطه ذوب خود،به جذب حجم بالایی از انرژی (که گرمای نهان ذوب نامیده می شود)پرداخته وحالت خود را از جامد به مایع تغییر می دهد.مواد تغییر فاز دهنده این خاصیت را دارند که حالت خود را در یک دامنه دمایی مشخص تغییر دهند ،به این مفهوم که طی فرایند تغییر حالت ،دمای خود را برای طول مدت تغییر حالت حفظ می نمایند.

عملکرد ماده تغییر فاز دهنده

عملکرد ماده تغییر فاز دهنده

در واقع روش کار این مواد برایی ذخیره انرژی گرمایی به این صورت است که طی فرایند گرم شدن محیط ،به صورت موازی با محیط گرم می شوند تا زمانی که به دمایی ذوب خود (تغییر فاز) برسند. پس از رسیدن به این دما علیرغم اینکه دمای محیط ثابت مانده ودر برابر افزایش مقاومت می نمایند. در واقع، طی این بازه زمانی که معمولا چند ساعت نیز به طول می انجامد، ماده تغییر فاز دهنده مقادیر زیادی از گرمایی محیط را به خود جذب می نماید، ولی ان را صرف افزایش دمایخود نمی کند، بلکه این گرمای جذب شده را صرف تغییر فاز خود از جامد به مایع نموده وطی فرایند تغییر فاز، دمای خود ومحیط اطراف خود را ثابت نگه می دارد. این روند تغییر ات دمایی و جذب انرژی گرمایی در شکل زیر به خوبی قابل مشاهده است.

در منطقه مربع شکل سفید رنگ،فرایند تغییر فاز در حالت شکل گرفتن بوده ودر همین منطقه است که انرژی گرمایی جذب شده توسط ماده درون ان ذخیره می شود.

عملکرد ماده تغییر فاز دهنده

در مواد تغییر فاز دهنده بکار رفته در جداره ساختمان، اگرماده انتخاب شده دمای ذوبی در محدوده دمای همان منطقه در حوالی ظهر داشته باشد، فرایند تغییر فاز در طول روز درحدود ظهر که دمای محیط به حداکثر خود می رسد میتواند اتفاق بیفتد. بنابراین،پس از گرم شدن محیط ورسیدن ان به دمای حداکثر، ماده تغییر فاز دهنده در جداره نیز گرم شده و به نقطه ذوب خود می رسد، اما از این زمان به بعد،ماده مذکور به جذب انرژی گرمایی محیط ادامه می دهد ولی در برابر افزایش دمای خود ومحیط اطراف خود مقاومت نموده و دمارا در همان نقطه ذوب حفظ می نماید. این روند تا زمانی ادامه می یابد تا کل ماده تغییر فاز دهنده از جامد به مایع تبدیل شود که معمولا چند ساعت به طول خواهد انجامید. پس از ذوب شدن کامل مواد تغییر فاز دهنده، مقاومت ان نیز دربرابر افزایش دما ازبین خواهد رفت،اما این اتفاق زمانی خواهد افتادکه به دلیل گذشتن ساعات اوج گرمایی روز،محیط هم روند گرمایشی خود را متوقف نموده است.بنابراین با استفاده از این مواد در جداره ساختمان توانسته ایم به طریقی از بار گرمایی محیط در ساعت اوج گرمایی بکاهیم.

عکس این اتفاق طی فرایند تشکیل جامد صورت می پذیرد، به این معنی که علیرغم سرد شدن هوا در طی شب، ماده تغییر فاز دهنده پس از رسیدن به نقطه انجماد خود به دلیل ازاد سازی گرمایی نهان وتبدیل حالت از مایع به جامد در برابر کاهش دما مقاومت می نماید. این مادهاز طریق ازادسازی گرمای جذب شده در طول روز، از کاهش دمایی خود و محیط اطراف خود جلوگیری نموده واز این طریق نیز بخشی از بار سرمایشی در طول ساعات سرد شب را کاهش خواهد داد.

بنابراین تنها با انتخاب هوشمندانه ماده تغییر فاز دهنده از نظر دمای تغییر فاز وکاربرد ان در جداره ساختمان می توان به راحتی وبدون استفاده از تجهیزات مکانیکی اضافه وتنها با استفاده از قابلیت طبیعی این مواد برای تغییر فاز، از مصرف انرژی سرمایش و گرمایش در ساعات اوج مصرف انرژی کاست که این امر از طریق کاهش نوسانات دمای ساختمان و تامین نمودن دمای هوای متعادل تری در ساعت اوج گرما یا اوج سرما میسر می شود.

مقایسه تغیرات دمایی در سه ماده مختلف برای ذخیره گرمایی یکسان

مقایسه تغیرات دمایی در سه ماده مختلف برای ذخیره گرمایی یکسان

از نکات مهم در استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برای ذخیره گرما، دانسیته بالای این مواد در ذخیره انرژی گرمایی نسبت به سایر روش های محسوس برای ذخیره انرزی گرمایی است. به عنوان مثال، نوعی از این مواد در نقطه ذوب خود ۱۹۰کیلوژول انرژی را ذخیره می کند. برای ذخیره همین مقدار انرژی با استفاده از اب باید ان را تا ۴۵درجه سانتیگراد گرم کنیم ودر صورت استفاده از بتن ان را تا ۱۹۰درجه سانتیگراد گرم کنیم تا همین مقدار انرژی ذخیره گردد. نمودار زیر به سادگی به  مقایسه تغییرات دمایی این سه ماده برای ذخیره میزان یکسانی از انرژی اشاره می کند.

نقطه ذوب مواد تغییر فاز دهنده مختلف دامنه دمایی پهناوری از منفی ۳۰تا ۹۰درجه سانتیگراد را پوشش می دهد که مواد تغییر فاز دهنده ای که نقطه ذوبشان در بازه دمایی ۲۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد است، ظرفیت بهتری برای بکارگیری در ساختمان و تامین اسایش حرارتی دارند. علاوه بر اب، ۵۰۰ نوع طبیعی یا مصنوعی از مواد تغییر فاز دهنده وجود دارد که تفاوت انها در دمای تغییر فاز و همچنین میزان گرمایی نهان انهاست. با انتخاب نوع مناسب این مواد بر اساس نوع اقلیم منطقه و متناسب با فصل، می توان از این ماده جهت تعدیل هوای داخل ساختمان ولذا صرفه جویی طبیعی درصدهای بالایی از انرژی مصرفی برای سرمایش و گرمایش استفاده نمود.

درقسمت بعدی مقاله با ما همراه باشید…

واکنش شما چیست؟
I like it
100%
interested
0%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
mostafa bohluli
دانشجوی مهندسی مکانیک
 • amin
  ۹ مرداد, ۱۳۹۶ در ۰۱:۲۴

  با سلام خدمت دوست عزیز در صورت امکان میشه با شما چگونه میتوان ارتباط برقرار کرد ؟

  ۰

  ۰
  • محسن نادری
   ۹ مرداد, ۱۳۹۶ در ۱۵:۲۰

   باسلام
   ایمیل نویسنده این پست : mo.bohluli72[at]gmail.com
   ایمیل سایت : mechassisco[at]Gmail.com

   ۰

   ۰

پاسخ بدهید