مقالات
در حال خواندن
نحوه ی فرود هواپیما در فرودگاه
0

نحوه ی فرود هواپیما در فرودگاه

توسط پوریا دیانتی۱۲ خرداد, ۱۳۹۶

شاید برای شما هم جالب باشد هواپیما از چه روشی برای فرود در فرودگاه استفاده میکنند .اگر شما تجربه ی نشستن در کاکپیت را داشته باشید که چیز بسیار زیادی را خلبان نمیتواند ببیند پس برای فرود از سیستم های الکترونیکی زیر استفاده میکند

در هوانوردی از سیستم های ناوبری مختلفی استفاده می گردد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • (Instrument Landing System (ILS
  • (Microwave Landing System (MLS
  • (VHF Omni-Directional Range (VOR
  • (Distance Measuring Equipment (DME
  • (Traffic Alert and Collision System (TCAS
  • (Global Positioning System (GPS
  • (Inertial Reference System (IRS
  • (Inertial Navigation System (INS

Instrument Landing Systemدستگاه تقرب زمینی است که راهنمایی های دقیقی را در طول تقرب و نزدیک شدن به باند فرودگاه هنگام فرود برای هواپیما با استفاده از ترکیب سیگنال های رادیویی ، ارایه می نماید ، که در هنگام کاهش دید افقی (به دلایل مه باران ، کولاک برف و هنگام پایین بودن ارتفاع ) Ceilingsبرای فرود امن هواپیما کمک قابل توجه ای ارایه می کند.
• دستگاه ILSدارای دو سیستم مستقل فرعی می باشد که یکی برای راهنمایی های عرضی هواپیما (( )Localizerموقعیت هواپیما نسبت به
خط وسط باند) و دیگری برای راهنمایی های عمودی (( )Glide pathتنظیمات مربوط به شیب مناسب فرود) در هنگام تقرب هواپیما به
باند فرودگاه ارایه می دهد

(Microwave Landing System (MLS
یک سیستم کمک ناوبری است که موقعیت خلبان را جهت نشستن در شرایط دید کم تعیین می نماید.سیستم MLSدارای دقت و انعطاف پذیری بیشتری از ILSبوده و حتی تقرب در مسیر منحنی را نیز انجاممی دهد. تقرب در مسیر منحنی این امکان را فراهم می نماید که از تقرب مستقیم در نواحی مسکونی شهرجلوگیری به عمل آمده و نتیجتاً باعث کاهش زمان تاخیر، سر و صدا و افزایش استانداردهای ایمنی فرودگاهگردد. همچنین هزینه نصب و نگهداری MLSبه مراتب کمتر از ILSبوده و مزیت دیگر آن قابلیت نصب در هرفرودگاه با هر موقعیت جغرافیایی می باشد.

VHF Omni-Directional Range VOR
VORیک سیستم کمک ناوبری است که جهت نشان دادن سمت پرواز به سوی یکایستگاه زمینی و ناوبری بین مسیرها استفاده می شود.
هدف از سیستم VORبه قرار زیر است:

  1. فراهم نمودن وسیله ای جهت تعیین موقعیت هواپیما نسبت به ایستگاه های زمینیVOR
  2. فراهم نمودن مسیر اصلی پرواز به سمت ایستگاه VORدیگر.

موقعیت هواپیما بر اساس واقع شدن هواپیما بر روی شعاعی از شعاع های امواج همه جانبه قابلدرجه بندی که از ایستگاه زمینی VORساطع می شوند، مشخص می شود. ایستگاه هایVORروی نمودارهای هوانوردی و راهنماهای فرودگاه ها مشخص می باشند.

معمولا این سامانه به صورت دوگانه بر روی هواپیما نصب می گردد تا بتوان از اطلاعات دوایستگاه مختلف استفاده و ناوبری دقیق تری انجام داد یا در صورت خرابی بتوان کماکان ازدیگری استفاده نمود. معمولا هر فرودگاه دارای فرستنده VORمی باشد که دائما در حال پخشسیگنال است، آنتن هواپیما آنرا گرفته و به گیرنده می دهد که باعث حرکت عقربه ای در جلویخلبان می شود، همچنین می توان در صورت نیاز صدای شناسایی ایستگاه را نیز شنید.

(Distance Measuring Equipment (DME
DMEوسیله ای است که فاصله هواپیما را از یک ایستگاه زمینی اندازه گیری می نماید. جهت دقت و اطمینان بیشتر درDMEبر خلاف سیستم رادار که از مکانیزم ارسال امواج و انعکاس آنها بعد از بر خورد به مانع استفاده می شود، عملانتقال امواج دو طرفه بوده بدین معنی که هم هواپیما و هم ایستگاه زمینی مبادرت به ارسال امواج می نمایند. مدت زمانکل دریافت امواج رادیویی از هواپیما به ایستگاه زمینی و بالعکس اندازه گیری می شود از زمان کل، زمان تاخیر کم شده ونتیجه بر عدد ۲تقسیم می شود. از روی زمان بدست آمده می توان فاصله هوایی بین هواپیما و ایستگاه را محاسبه نمود وبا فاصله به دست آمده و ارتفاع هواپیما، فاصله زمینی قابل محاسبه می باشد.

 

واکنش شما چیست؟
I like it
80%
interested
0%
Hate it
0%
What
20%
درباره نویسنده
پوریا دیانتی
مهندس تعمیر هواپیما (b1.1)

پاسخ بدهید