مقالات
در حال خواندن
انواع سوخت ها وانتخاب بهترین سوخت ها
0

انواع سوخت ها وانتخاب بهترین سوخت ها

توسط mostafa bohluli۱۱ مرداد, ۱۳۹۶

سوخت ویژه
مصرف مخصوص موتور عبارت است از مقدار سوختی که مصرف می شود تا یک اسب قدرت به دست آید بطوریکه دیده می شود مقدار اقتصادی آن در دور های متوسط است.

در این بخش به معرفی انواع سوختهای رایج و مورد مصرف در خودروها و نیز گزینه های تحت مطالعه و تحقیق پرداخته و آنها را از جهات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم . سپس با توجه به اطلاعات و داده های به دست آمده برای هر سوخت و معیارهایی که سوختها را با آن می سنجند، بهترین سوخت را برای استفاده در خودرو معرفی می کنیم.
قبل از این کار، به توضیح مفهوم «چاه تا چرخ» که در بررسی سوختها از آن استفاده می شود،
می پردازیم:
در یک سوء تفاهم همگانی، عموم مردم به انرژی مربوط به سوخت یا آلایندگی آن، فقط هنگام سوختن در موتور و وسیله نقلیه توجه می کنند. همین سوء تفاهم درباره ایمنی و هزینه های سوخت نیز وجود دارد. در حالی که ممکن است سوختهایی که انتشــار آلایندگی کمی در خــودروها دارند، در مرحـله تولیـد به شدت آلودگی ایجاد نمایند و یا حمل ونقل و ذخیره سازی سوختهایی که برای موتورهای درون سوز بسیار مناسب اند، دشوار و پر هزینه باشد.
در مقایسه سوخت خودروها، برخلاف این وضعیت، باید تمام پیشینه سوخت از مواد خام مصرفی تا استفاده از انرژی آن مد نظر قرار بگیرد. تمامی مراحل عرضه سوخت در زنجیره کامل«چاه تا چرخ» قرار می گیرد. این زنجیره دارای پنج مرحله است که عبارتند از:
– تولید ماده خام یا اولیه
– حمل ماده اولیه
– تولید سوخت
– توزیع سوخت
– مصرف در وسیله نقلیه

سوخت ها و ویژگیهای آنها
۱-بنزین:
بنزین از پالایش نفت خام به دست می آید و بیشترین سهم را در میان سوختهای مصرفی در خودرو به خود اختصاص داده است، بطوریکه استفاده از آن در مقیاس وسیع موجب قیمت ارزان و توسعه تجهیزات و امکانات مربوط به آن مانند پالایشگاه ها ، موتور خودروها، کاتالیزگرهای اگزوز و زیر ساختهای خدماتی گردیده است.
• چگالی انرژی نسبتا بالا، آن را به عنوان سوختی بسیار مناسب در موتورهای SI معرفی کرده است. اما عدد اکتان آن (که بطور متوسط در حدود ۸۷ است) نسبت به سوختهای دیگری که در این موتورها استفاده می شود، کمتر است که این امر موجب محدود شدن نسبت تراکم (حداکثر میزان نسبت تراکم است) و در نتیجه راندمان حرارتی در این گونه موتورها می گردد.
• در مقایسه با سایر سوختها میزان مصرف انرژی چاه تا چرخ بنزین در خودروهای سبک در حد متوسط است. از نظر آلودگی، میزان انتشار NOx چاه تا چرخ در خودروهای بنزینی نسبتا کم، ولی انتشار CO در آنها نسبتا بالاست. همچنین ریختن بنزین روی زمین و یا تبخیر شدن آن درهوا، باعث ایجاد آلودگی درآب، خاک و هوا می گردد.


• امروزه به منظور کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای بنزین سوز و انتشار تبخیری، از بنزین با فرمول بندی جدید استفاده می کنند. برای این کار به طور همزمان چندین عامل بنزین رایج را تغییر داده، تا سوختی با ویژگیهای بهتر به دست آید. فرمول بندی جدید عموما شامل دست کم افزودن مواد اکسیژن دار مانند MTBE و ETBE و کاهش آروماتیکها، بنزن، اولفینها و نیز کاهش دمای تبخیر است.
• جهت ذخیره سازی بنزین در خودرو از مخازن فلزی و یا پلاستیکی استفاده می کنند، که نوع مواد استفاده شده در ساخت آنها، باید با سوخت سازگاری داشته باشد.

۲-گازوئیل:
گازوئیل نیز از پالایش نفت خام به دست می آید و به لحاظ مصرف در خودرو بعد از بنزین دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. این سوخت در مقایسه با بنزین ارزانتر و ایمــن تر است و دارای چگالی انرژی بالاتری هم می باشد. البته عدد ستان آن نسبـت به سوختهـای دیگر مورد استفاده در موتــورهای CI کمتر است.


مصرف انرژی چاه تا چرخ گازوئیل کمتر از همه سوختها است و انتشار HC و CO آن نسبتـا کــم است، در حالی که انتشار NOx و PM مربوط به آن زیاد است. (ذرات معلق =PM)
کنترل انتشار آلاینده ها در مورد گازوئیل هم مانند بنزین موجب شده، که از گازوئیل با فرمـول بندی جدید استفاده کنند. برای این کار محتوای گوگرد موجود در سوخت را کاهش می دهند، که در نتیجه آن انتشـار SO2 وpm به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند.
برای ذخیره سازی گازوئیل در خودرو از مخازن فلزی استفاده می کنند، که اندکی کوچکتر از مخزن بنزین است، زیرا چگالی انرژی آن بالاتر از بنزین می باشد.

۳-گاز مایع (C3H3)

LPG رایجترین سوخت جایگزین برای موتورهای SI می باشد ، ولی نقش اندکی در کل مصرف انرژی حمل ونقل جاده ای به خود اختصاص داده است. به علت اینکه میزان عرضه این سوخت بیشتر از نیاز بــازار است، قیمت آن در سطح پایینی باقی مانده است.
عدد اکتان بالای آن موجــب می شود موتورهای با سوخــت LPG نسبت به موتورهای بنزینــی نسبت تراکم بیشتر و در نتیجه بازده حرارتی بالاتری داشته باشند.، اما خودروهای سبک تبدیل یافته با سوخت LPG، این امتیـاز را ندارند و دارای بازده حرارتی کمتــری نسبت به حالت بهینــه هستند. مصــرف انرژی چاه تا چرخ مربوط به LPG کمتـر از بنزین، و بیشتـر از گازوئیل است. در خـودروهای سبک انتشار NOx چاه تا چـرخ نزدیک به ارقام مربوط به بنزین است، ولی انتشار آلاینده های دیگر مربوط به آن کمتر است.

در خودروهای سنگین انتشار کم ذرات ریز بارزتر است.چون LPG در دما و فشــار معمولــی به صورت گاز است آن را در فشاری در حدود ۶ تا ۸ بــار به مایع تبدیل می کنند و سپس در مخازن تحت فشار ذخیره می کنند. مخــزن ذخیره LPG تقریبا دو برابر حجم و ۱.۵ برابر وزن مخزن بنزین برای یک میــزان انرژی برابر را دارد. این سوخت به عنوان سوختی عموما ایمن تلقی نمی شود چرا که سنگیتر از هواست و در صورت نشتی ، بخار آن در سطح زمین پخش شده و خطر انفجار افزایش می یابد.

۴- گاز طبیعی(CH4):
گاز طبیعی، که بخش عمده آن را متان تشکیل می دهد، تنها سوختی است که برای استفاده به عنوان سوخت خــودرو، نیاز به هیچ نـوع فراوری نــدارد و توسط طبیعت در پوسته زمین به وجود آمده است. (تولیـــد گاز طبیعی فقط نیاز به رطوبت گیری و حذف هیدروژن سولفید (H2S) از گاز ترش دارد).
با وجود اینکه کشورهایی چون ایتالیا، آرژانتیـن، روسیه، ایران و آمریکا دارای ناوگــان خودرویی با سوخـت گاز طبیعی اند، اما این سوخت هنوز هم سوخت مهم خودرو به شمار نمی رود.
گاز طبیعی مانند LPG، عدد اکتان بالایـی دارد، که موجب افزایــش نسبت تراکم و بالا رفتن بازده گرمــایی موتور به میزان ۱۰ درصـد نسبت به موتور بنزینی می شود. اما بازده خـودروهای تبدیل یافته با سوخـت گاز طبیعی ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از خودروهای بنزینی است.
مصرف انرژی چاه تا چرخ آن در حد LPG است. انتشار آلاینـده های چاه تا چرخ در این سوخت کـم است، به جز هیدروکربنها، که ناشی از نشت گاز در طول زنجیره سوخت است.
گاز طبیعی از نظر ایمنی نسبت به LPG برتری دارد، زیرا سبکتر از هواست و دمای اشتعال آن نیز بالاست و در صورت نشت خطر انفجار آن کمتر است. چون گاز طبیعی در دما و فشار معمولی به صورت گاز است، دانسیته انرژی پائینی دارد که این باعث کاهش مسافت رانندگی می گردد، برای رفع این مشکل در حال حاضر سه روش ANG ، LNG وCNG برای ذخیره سازی گاز طبیعی در خودرو به کار گرفته می شود. که در این میان CNG رایجترین روش مورد استفاده می باشد.

۵- متانول(CH3OH):
متانول مایعی بی‌رنگ، بی بو، سمی و قابل اشتعـال است که معمولا از گــاز طبیعی تهیه می¬شود. متـانول را از زیست توده (مواد سلولزی و بیشتر چوب) نیز می توان تولید کرد، ولی چون هنوز توجیه اقتصادی ندارد، این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد.
متانول خام بر حسب نوع استفاده، تا درجات مختلف از طریق عملیات تقطیر، خالـص‌سازی می گردد. مشتقات این ماده، فرمالدئید، متیل تری بوتیل اتر (MTBE) و اسید استیک می‌باشد. همچنین متانول مصارف پراکنده دیگری نیز به‌عنوان حلال، شوینده شیشه اتومبیل، سوخت و بازیافت‌کننده پساب‌ها، دارا است.
هزینه تولید متانول از بنزین بیشتر و چگالی آن هم کمتر است، اما عدد اکتان کاملا بالایی دارد. به عنوان یک سوخت مایع ، کاربرد آن در مخلوط با بنــزین برای استفـاده در خـودروهای چندگانه سوز با موتــورهای SI است. در موتورهای CI خودروهای سنگین به صـورت تقریبا خالص قابل استفاده است، امـا چون عدد ستـان آن کم است، نیاز به سازگار کردن دارد.
مصرف انرژی چاه تا چرخ متانول نسبتا بالاست، به ویژه در حالتی که منشا آن زیست توده باشد. انتشار چاه تا چرخ هیدروکربنها هم، خصوصا برای متانول از گاز طبیعی بالاتراست. اما انتشار CO2 چاه تا چـرخ متانول از زیست توده می تواند بسیار کم باشد.


در حال حاضر دو نوع متانول در بازار برای مصرف در خودرو وجود دارد:
M85 که ترکیبـی از ۸۵ درصد متــانول و ۱۵ درصد بنزین بــدون سرب ا ست و M100 که ۱۰۰ درصـد متانول است.
M85 به عنوان سوخت جایگزین درخودروهای سبک مورد استفاده قــرارمی گیرد، در حــالی که ازM100 درخودروهای سنگین مانند کامیونها و اتوبوسها و همچنین خودروهای ا لکتریکی استفاده می شود. استفاده از متانول به عنوان سوخت جایگزین در موتورهای احتراق داخلی باعث کاهش راندمان حرارتی و پوسیــدگی در سیستــم سوخت رسنـی می شود، به همین علت امـروزه از آن تنها برای تولید هیــدروژن در FCEV ها استفاده می شود. بدین صورت که با گذشتن متانول ذخیره شده در مخزن خودرو از reformer هیـدروژن تولیــد شده و از واکنـش آن در پیل سوختی با اکسیژن انرژی الکتــریکی لازم برای حـرکت خودرو تولیـد می گردد. طبق آمار به دست آمده تا سال ۲۰۰۴ در حدود ۲۱۸۰۰ خودرو سبک با سوخت M85 و بیش از ۴۰۰ خودروی سنگین با سوخت M100 و همچنین ۴۰۰۰۰ خودرو با پیل سوختی متانولی توسط شرکتهای معتبر خــودروسازی از جمله فورد، کرایـسلرو بنز طراحی و ساختــه شده است و بر اساس پیش بینــی های صورت گرفته تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد خودروهای با پیل سوختی متانولی به ۳۵ میلیون دستــگاه خواهد رسید.

۶-اتانول(C2H5OH):
گرچه خواص اتانول بسیار شبیه متانول است، امــا معمولا به جای گاز طبیعی از زیسـت توده تولید می شود.
هزینه های تولید اتانول سه تا پنج برابر تولیــد بنزین است، که بستگی زیاد به هزینه های مــاده خـام دارد. اتانول به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد:
هم به عنوان سوخت درموتورهای SI و CI کاربرد دارد، و هم پــس از تبدیل به ETBE به عنوان افزودنــی بدون کوبش به جای سرب به بنزین اضافه می شود. (منشا تجدید پذیر آن به عنوان زیست توده دلیل اصلی استفاده از این افزودنی به جای MTBE است)
اتانول نیاز به مخزنی ۵۰ درصد بزرگتر و ۶۵ درصد سنگین تر از بنزین دارد، تا معادل آن انرژی تولید کند. چگالی انرژی اتانول بیشتر از متانول است، اما در مقایسه با بنزین و گازوئیل کمتر است.
چون اتانول عدد اکتان پایین تری نسبت به متانول دارد، راندمان حرارتی آن پایین تر است.
مصرف انرژی چاه تا چرخ اتانول، به ویژه زمانی که از مواد سلولزی تهیه می شود بالاست ، ولی چـــون از زیست توده تولید می شود، انتشار CO2 چاه تا چرخ آن از بنزین و گازوئیل کمتر است. انتشار CO و HC آن در مقایسه با بنزین در خودروهای سبک کمتر و در مقایسـه با گازوئیل در خودروهای سنگین بیشتــر است.
از دیدگاه ایمنی، متانول واتانول هر دو نسبـت به بنزین و گازوئیل در دامنــه وسیع تری ازمخــلوط هوا – سوخت قابلیت اشتعال دارند. در دمای محیط متــانول و اتــانول به راحتی بخار قابل انفجاری را روی سطـح سوخت درون مخزن تشکیل می دهند ولی در تصــادف، خطرانفجار آنها کمتر از بنزین است، زیرا سرعت تبخیر آنها موجب می شود غلظتشان در هوا کم باشد و قابل انفجار نشود.
۷-۲-۲) بیو دیزل:
بیو دیزل عنوان گروهی از روغنهای گیاهی استـری شده است که از فراورده های کشــاورزی حاوی روغن تولید می شود. مهمترین این محصولات تخم کلم، لوبیای سویا، تخم آفتاب گردان و میوه نخل است.
با توجه به خواص بیودیزل که بسیـار شبیه به گـازوئیل است، بیـو دیزل را می توان مستقیما در خـودروهـای گازوئیلی فعلی به کار برد. محتوای انرژی آن حدود ۸ درصد کمتر است، اما با چگالی سوخت بیشتر و عدد ستان بالاتر کیفیت احتـراق بهتری دارد. انرژی مصرفی چاه تا چرخ بیودیزل بیشتر از گازوئیل اما عموما کمتر از بنزین است. انتشار آلایندگی چاه تا چرخ آن بسیار مشابه انتشار آلاینده ها در گازوئیل است بطوریکه انتشار NOx و ذرات ریز در آن زیاد، امـا CO و هیدروکربنها نسبتا کم است. البته لازم به ذکر است که انتشار CO2 از چاه تا چرخ آن کم است، زیرا بیودیزل از زیست توده به دست می آید. استفاده و کار با بیودیزل ایمن است. خطر پذیری و ریسک بهداشتی بیودیزل برای انسان و حیوانات کمتر از گازوئیل است و به دلیل تخریب پذیری کمتر برای محیط زیست هم کمتر زیانبار است. ذخیره سازی بیودیزل مشابه گــازوئیل است و در دامنه خودرویی معادل، وزن سوخت بیــودیزل تقریبا ۱۵ درصد بیشتر از گازوئیل است، اما حــجم مخزن فقط باید ۹ درصد افزوده شـود. رسوبات ناشی از بیـودیزل، تعویض فیلتر بیشتر و تمیز کردن مخزن در فواصــل زمانی کمتر را ضروری می سازد و قطعات الاستومـری سیستم سوخت رسانی نیز باید از نوع مقاوم در برابر بیو دیزل انتخاب شود.

۷- هیدروژن(H2):
هیدروژن سوختی به صورت گاز است و تقریبا از تمام مواد اولیـــه حاوی هیدروژن می توان آن را به دست آورد. دو روش اصلــی تولیــد آن، یکی الکترولیــز آب و دیگـری تـبدیل به بخار یا گازی کردن مـواد خام هیدروژن دار است. گاز طبیعی مهمترین ماده خام تولید هیدروژن به روش تبدیل با بخار است، که طی ایـن فرایند گاز طبیعی به گاز سنتز تبدیل می گردد و سپس دی اکسید کربن و مونوکسید کربن از آن حذف می شود. مواد خام دیگر برای تبدیل با بخار شامل LPG و نفت است. روغنهای سنگین، زغال سنگ و به صورت بالقوه زیست توده را می توان از طریق گازی کردن به هیدروژن تبدیل نمود.
هیدروژن به ویژه در مرحله تولید، بیشترین مصرف انرژی چاه تا چرخ را دارد. انتشار آلاینده ها از چــاه تا چرخ بستگی بسیار زیاد به روش تولید دارد، و انتشار آلاینده ها از خودرو ، به جز NOx، از موتورهای درون سوز قابل چشم پوشی است.
عدد اکتان هیدروژن بالاست و مـوتور هیـدروژن سوز در مقایسه با نوع مشابه بنزینی بازده گرمایی بیشتری دارد. در موتورهای SI و پیـل سوختی می توان از هیــدروژن استفاده کرد، ولـی هم سوخت و هم خـودروها گرانتر از نوع رایج اند.
هیدروژن انرژی اشتعال بسیار کمی نیاز دارد و حدود اشتعال پذیری آن بسیار وسیع است، بنــابراین ایمنی ذخیره سوخت در خودرو مسئله اصلی در فضاهای بسته است، اما با ضوابط و معیار های کافی می تـــوان از حوادث جلوگیری کرد. عوامل ایمنی در محیط باز مشابه همان سوخـتهای رایج است زیرا هیدروژن ســبک است و در صورت نشت به سمت بالا حرکت می کند، اما در فضاهای بسته بسیار خطرناک است. در دامنه وسیعی از مخلوط سوخت – هوا ( از بسیار رقیق تا بسیار غنی ) به سرعت محترق می شود. دو روش برای ذخیره سازی هیدروژن در خـودرو فعلا مورد توجه جدی است: ذخیره هیدروژن به صــورت هیدرید و هیدروژن مایع. ذخیره سوخــت به صــورت گاز تحت فشــار بالا در عـمل برای خودرو مشکل ساز است، زیرا مخزن حجمی معادل بیست برابر مخزن بنزین خواهد داشت.

۸- دی متیل اتر :DME

دی متیل اتر به تازگی به عنوان سوخت خودرو مطرح شده است. تولید آن بسیار شبیه به روش تولید متانول است و مانند متانول از گاز طبیعی یا زیست توده به عنوان ماده خام استفاده می شود
تا گاز سنتز تهیه شود و سپس DME در فرایندی موسوم به سنتز اکسیژن دار تشکیل می گردد.
عدد ستان بالا (بیشتر از گازوئیل) موجب می شود که DME سوخت مناسبی برای موتورهای CI باشد، و در کارایی موتور با سوخت گازوئیل رقابت کند. DME گرانتر از بنزین است و احتمالا همین طور باقی می مـاند، اما در دراز مدت ممکن است به لحاظ قیمت با گازوئیل قابل رقابت باشد. چون DME به تازگی به عنوان سوخت خودرو مطرح شده است، داده های مربوط به مصرف انرژی و انتشـار آلاینده ها در مورد آن کم است. می توان فرض کرد که مصرف انرژی آن در تولید تقریبا مانند متانول است. مصرف انرژی آن در خودروهای سبک به طور قابل ملاحظه ای کمتر از بنزین است. داده های مربوط به انتشار آلاینده ها از خودرو با سوخت DME دامنه ای بین بسیــار کم برای تمــام اجزاء آلاینده معـادل گازوئیل برای انتشار CO و HC و معادل بنزین برای NOx و PM دارد.
DME برای انسان سمیتی ندارد، اما چشم و دستگاه تنفس را تحریک می کند.
ذخیره سازی در خودرو شبیه LPG است، بدین صورت در فشار حدود ۶ بار آن را به صورت مایع در مخزن تحت فشار ذخیره می کنند. برای محتوای انرژی معادل، مخزن DME نسبت به بنزین ۶۶ درصد بیشتــر و ۴۷ درصد وزن بیشتری دارد. لازم به ذکر است که پمپ سوت بایــد شار سخت را به ۱۲ تا ۳۰ بار برســاند تا از تبخیر DME در مسیــر سوخت جلوگیری شود

انتخاب بهترین سوخت برای مصرف در خودرو
• بهترین سوخت یا سوخت آرمانی، ضمن آنکه تمام امتیازات سوختهای رایج فعلی را در بر دارد، نباید هیچکدام از عیبها و نقائص آنها را داشته باشد، ولی با وجود تحقیقات صورت گرفته، تاکنون چنین سوختی توسط بشرتولید نشده است. در این قسمت هدف اینست که از میان سوختهای معرفی شده دربخش قبلی، بهترین سوخت را برای مصرف در خودروهای سبک به گونه ای انتخاب کنیم که همزمان با هزینه های منطقی، بتواند با معیارهای تعریف شده برای میزان انتشارآلاینده ها و قابلیت قطع وابستگی به نفت مطابقت داشته باشد.
• معیارهای دراز مدت که برای بهترین سوخت در خودروهای سبک در نظر گرفته می شوند به ترتیب زیر می باشد:
• هر سوخت باید براساس جدول زیر با استاندارد ULEV کالیفرنیا (خودرو با آلایندگی بسیار کم) برای میزان انتشار آلاینده ها در مورد انتشار محلی مطابقت داشته باشد.
• باید انتشار گازهای گلخانه ای را از چاه تا چرخ به میزان ۵۰ درصد در مقایسه با خودروهای بنزین سوز کاهش دهد.
• سوختی وابستگی به نفت را کاهش می دهد که قابلیت جایگزینی به میزان ۱۰ درصد مصرف سوخت خودروها در سطح جهان را داشته باشد.
• هزینه های چاه تا چرخ نباید از ۱/۱ برابر هزینه های مربوط به بنزین تجاوز نماید.
• سازمان خدمات اطلاعاتی سوخت خودروها (AFIS)، وابسته به آژانس بین المللی انرژی که اجرای موافقتنامه برای سوختهای پیشرفته موتور را به عهده دارد، در زمینه انتخاب بهترین سوخت، مطالعات و تحقیقات گسترده ای را روی انواع سوختهای مصرفی در خودرو ، انجام داده است.

با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای انتخاب بهترین سوخت به نتایج زیر می توان رسید
DME از گاز طبیعی، جایگزین خوبی برای بنزین و گازوئیل است. با معیارها مطابقت دارد و در دراز مدت می تواند به قیمتی قابل مقایسه با بنزین عرضه شود. LPG و CNGو متانول در صورتی که گازهای گلخانه ای منتشره از آنها به سطحی پایین تر تقلیل داده شود با معیارها مطابقت دارند. متانول از سلولز، در صورتی که ظرفیت ماده خام به اندازه کافی گسترش یابد چنین خواهد بود. هزینه های این سوختها احتمالا در دراز مدت از هزینه¬ های بنزین چندان بیشتر نخواهد شد.
– هیدروژن هم با معیار مطابقت خواهد داشت، اما هزینه های دراز مدت آن در دسترس نیست.

نتیجه گیری:
واضح است که، استفاده گسترده و همه جانبه از اغلب سوختهای جایگزین معرفی شده، نیازمند بکارگیــری تکنـولوژیهــای جدید و تغییرات اســاسی در زیر ساختهـای تهیه و توزیع و همچنین فرهنگ سازی عمومی می باشد، که این خود زمان و هزینه زیادی را می طلبد.
از طرفی برای رفع سریع و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی رایــج، باید از بین سوختهای جایگزین تولید شده، سوختی را برگزید که علاوه بر فراوانی و سادگی تولید، حـداقل مشکلات مذکور را داشته باشد، که در نهایت گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفت. امروزه استفاده از این سوخت در بسیـاری از صنایع از جمله صنعت خودرو روز به روز گسترش می یــابد و بسیاری از کشورها از جمله ایران در این زمینه سرمایه گذاری های زیادی را انـجام داده اند.

 

واکنش شما چیست؟
I like it
100%
interested
0%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
mostafa bohluli
دانشجوی مهندسی مکانیک

پاسخ بدهید