سامانه درخواست کتاب و مقاله مکاسیس

احتمالا شما هم با مشکلی به نام پیدا کردن کتاب یا مقاله مواجه هستید که در هیچ جا وجود ندارد ! و یا درصورت وجود با مبلغ گزافی باید بخرید ! 

مکاسیس تصمیم داره خیال شمارو کمی راحتر بکنه و تاجایی که از دستش برمیاد ، کتاب یا مقالتون رو پیدا کنه!

حالا کتاب یا مقاله مورد نظرت رو توسط فرم زیر ثبت کن تا ما برات پیدا کنیم !

نام و نام خانوادگی البته!

!! فقط کتاب فارسی نخواه که شرمندتیم !!

نویسنده یا نویسندگان کتاب یا مقاله رو درصورتی که بیاد دارید وارد کنید!

لطفا شمارتون یا ایمیل رو وارد کنید تا درصورت یافتن کتاب به شما اطلاع داده بشه !

عبارت امنیتی زیر را عینا وارد کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید