سامانه درخواست کتاب و مقاله مکاسیس

احتمالا شما هم با مشکلی به نام پیدا کردن کتاب یا مقاله مواجه هستید که در هیچ جا وجود ندارد ! و یا درصورت وجود با مبلغ گزافی باید بخرید ! 

مکاسیس تصمیم داره خیال شمارو کمی راحتر بکنه و تاجایی که از دستش برمیاد ، کتاب یا مقالتون رو پیدا کنه!

حالا کتاب یا مقاله مورد نظرت رو توسط فرم زیر ثبت کن تا ما برات پیدا کنیم !

[iphorm id=”1″ name=”درخواست کتاب”]